member of:         
AKTUALITY
 
16.06.2017 15:29Zvláštne ustanovenia (SAP-RAP - Veľké Uherce 25.06.2017)
12.06.2017 08:44Zápis č. 03/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 10.5.2017
09.06.2017 09:52SUPPLEMENTARY REGULATIONS - HISTORIC VEHICLES (AUTOPOLA Jankov vŕšok 2017 - Uhrovec - Jankov vŕšok 28.07.2017 - 30.07.2017)
09.06.2017 09:51SUPPLEMENTARY REGULATIONS (AUTOPOLA Jankov vŕšok 2017 - Uhrovec - Jankov vŕšok 28.07.2017 - 30.07.2017)
09.06.2017 09:51Zvláštne ustanovenia - Historické vozidlá (AUTOPOLA Jankov vŕšok 2017 - Uhrovec - Jankov vŕšok 28.07.2017 - 30.07.2017)
09.06.2017 09:50Zvláštne ustanovenia (AUTOPOLA Jankov vŕšok 2017 - Uhrovec - Jankov vŕšok 28.07.2017 - 30.07.2017)
 
22.02.2017   
Školenie a zhromaždenie disciplín slalom a šprint sa uskutocní v piatok 3.3.2017 o 18:00 v Košiciach, Gummy Bar, Omská ulica.
21.02.2017   
BK SAMŠ si Vás dovoľuje pozvať na školenie záchranárov motoristických športových podujatí , ktoré sa uskutoční dňa 4. marca 2017 od 10,00 hod v Orechovej Potôni areál Slovakia Ring. Účasť na školení prosíme potvrdiť na adresu: rescue@stonline.sk. Na školenie je potrebné pr ...
20.02.2017     
02.02.2017   
Uskutoční sa dňa 11.2.2017 (v sobotu) od 10,00 v sídle sekretariátu SAMŠ, Fatranská ul. 3. Nitra. Držiteľom licencií jazdcov a súťažiacich boli odoslané písomné pozvánky.
02.02.2017     
V prílohe nájdete termíny testovaní vozidiel. Bližšie informácie o mieste konania sú zverejnené na stránke: www.prihlaska-sams.sk
01.02.2017     
Školenie jazdcov, súťažiacich a nových žiadateľov o licenciu sa uskutoční dňa 4.3.2017 od 11:00 v Penzióne Q, Zvolen. Podrobnosti sú uvedené v prílohe.
30.01.2017   
po dohode s okruhom Slovakiaring bude skolenie PAO na sezonu 2017 usporiadane dňa 18.3. o 11.00 vo VIP miestnosti nad boxami (miestnost,kde bývajú drivers briefingy) Po školeni bude možné od 14.00 do 18.00 volne predsezonne testovanie aut . M.Konopka, komisia PAO
28.01.2017   
Do kalendára SAMŠ môžu byť v zmysle rozhodnutia VV SAMŠ zapísané iba tie podujatia, na ktoré bola vyplnená elektronická prihláška na web stránke SAMŠ. Žiadame preto všetkých organizátorov podujatí aby na web stránke SAMŠ najneskôr v termíne do 2.2.2017 vyplnili žiadosti o za ...
 
  28  29  30  31   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30  31
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené