member of:         
AKTUALITY
 
13.03.2018 10:07Zvláštne ustanovenia (Rally Prešov - Presov 13.04.2018 - 14.04.2018)
12.03.2018 08:28Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose
08.03.2018 11:51Girls on track – Karting Challenge
08.03.2018 08:16Predpisy pre MSR,SAP,RAP 2018
08.03.2018 08:15Predpisy pre MSR Rallykros 2018
07.03.2018 15:51Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.1.2018
 
20.02.2018     
Uskutoční sa 11.marca 2018 v Orechovej Potôni areál Slovakia Ring. Podrobnosti nájdete v priloženej pozvánke.
15.02.2018     
Upozorňujeme všetkých záujemcov o štatút reprezentanta, že žiadosti v zmysle Štatútu štátnej reprezentácie v rámci SAMŠ (http://sams-asn.sk/pdf/dok002041.pdf) je potrebné doručiť na sekretariát SAMŠ v termíne do 31.3.2018.
06.02.2018     
Termíny nájdete v prílohe
02.02.2018     
Pozvánku a podrobnosti nájdete v prílohe
01.02.2018   
V zmysle plánu sa dňa 16.2.2018 (piatok) v čase 13,00 – 18,00 hod. uskutoční v hoteli TATRAHOTEL v Poprade porada s organizátormi automobilových podujatí SAMŠ. Účasť organizátorov automobilových podujatí SAMŠ na tejto porade je veľmi potrebná. V sobotu a nedeľu (17.2.-18.2.2 ...
23.11.2017     
V prílohách nájdete zoznam vyhlásených v jednotlivých súťažiach a podrobné pokyny k vyhláseniu.
21.11.2017   
Žiadame všetkých žiadateľov o licencie na rok 2018 aby pri vypĺňaní žiadosti nezabúdali priložiť svoje fotografie k formuláru. Tlačivo zdravotného preukazu (skladačku) zasielame žiadateľom na vyžiadanie (stačí zaslať e mail s adresou pre doručenie). Ďakujeme Sekretariát S ...
03.11.2017       
Pre organizátorov podujatí SAMŠ bol dňa 24.10.2017 schválený fin. príspevok. Pre získanie prípevku je potrebnné zaslať vyplnené tlačivá v prílohe spolu s potrebnými dokladmi na sekretariát SAMŠ najneskôr do 30.11.2017. Žiadosti doručené po termíne nemusia byť akceptované. ...
 
  07.04.  CT Rožňava
  08.04.  CT Banská Bystrica
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  13.04.  RALLY PREŠOV
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  27  28  29   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené