member of:         
AKTUALITY
 
22.12.2017 14:38Predbežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-karting k 30.11.2017
22.12.2017 08:58Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.11.2017
06.12.2017 11:12Zápis č. 05/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017
06.12.2017 11:12Zápis č. 06/2017zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 15.11.2017
06.12.2017 11:04Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2017
23.11.2017 14:14Pokyny a informácie
 
23.11.2017
V prílohách nájdete zoznam vyhlásených v jednotlivých súťažiach a podrobné pokyny k vyhláseniu.
  Víťazi súťaží
  Pokyny a informácie
 
  03.02.  XVI. Dobšinská zima
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené