member of:         
AKTUALITY
 
16.04.2018 14:04Výsledky Melk (CEZ Rallykros Melk - Melk 14.04.2018 - 15.04.2018)
16.04.2018 09:26Rozdelovník členov BV SAMŠ na schvaľovanie tratí rok 2018
16.04.2018 08:55NOMINAČNÝ ZOZNAM JAZDCOV RALLY 2018
11.04.2018 15:03Zoznam bezpečnostných delegátov pre podujatia
11.04.2018 14:21Supplementary regulations CEZ (Zaluž - Krosno 11.05.2018 - 13.05.2018)
11.04.2018 14:21Supplementary regulations IHCC (Zaluž - Krosno 11.05.2018 - 13.05.2018)
 
21.03.2018
Vážení priatelia, V roku 2018 sa bude SAMŠ v spolupráci s FIA podieľať na ambicióznych projektoch, ktoré budú zamerané na nábor mládeže a prácu s talentovanou mládežou v motoristickom športe. SAMŠ sa bude výrazne angažovať aj v ROAD SAFETY aktivite FIA – Zachránte životy na cestách, ktorých snahou bude zvýšenie bezpečnosť na cestách a zníženie fatálnych následkov dopravných nehôd na Slovensku. Chcem Vás preto týmto poprosiť, aby ste zvážili poukázanie aspoň časti z 2 % (resp. 3%) dane z príjmu za rok 2017 v prospech SAMŠ – v prospech motoristickej športovej mládeže a pre záchranu životov na našich cestách. Ing. Dušan Koblišek - prezident SAMŠ
  List prezidenta SAMŠ
   Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017-2018
  Vyhlásenie o poukázaní podielu dane 2017-2018
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené