member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
Rok 2018
Rok 2017
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
Rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ 2016
Rok 2015
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 16.4.2015 v Nitre
Rok 2014
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
Rok 2013
        Uznesenie VZ SAMŠ 17.4.2013
Rok 2012
        Uznesenie VZ SAMŠ 25.4.2012
        Uznesenie mimoriadneho VZ SAMŠ 25.7.20012
Rok 2011
        Uznesenie VZ SAMŠ 16.4.2011
Rok 2010
        Uznesenie VZ SAMŠ 1.4.2010
Rok 2009
        Uznesenie VZ SAMŠ 18.4.2009
Rok 2008
        Uznesenie VZ SAMŠ 12.4.2008
        Odpovede prezidenta SAMŠ na otázky z diskusie
        Uznesenie mimoriadného VZ SAMŠ 29.11.2008
Rok 2007
        Uznesenie VZ SAMŠ 21.4.2007
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené