member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
Rok 2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.1.2018
Rok 2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.1.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.4.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.10.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2017
Rok 2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.1.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 19.2.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 21.4.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.10.206
         Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 12.11.2016
Rok 2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.1.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.3.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 22.9.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.11.2015
Rok 2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 25.3.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 20.5.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 2.7.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.10.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.11.2014
Rok 2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.3.2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 15.10.2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.11.2013
Rok 2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.4.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 20.7.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.9.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 30.10.2012
Rok 2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 28.1.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 29.3.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.9.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 27.10.2011
Rok 2010
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 21.4.2010
        Zápis z mimoriadneho zasadnutia VV SAMŠ 6.7.2010
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.10.2010
Rok 2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 23.1.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.3.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 30.3.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.10.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2009
Rok 2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 19.1.2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.4.2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.10.2008
Rok 2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.3.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.6.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.9.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 12.12.2007
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené