member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
Športová komisia Rally a CCR
        Zápis č. 02/2018 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Hrádok, 24.2.2018
        Správa o činnosti Rally komisie SAMŠ a disciplíny rally za rok 2017
         Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2018
        Zápis č. 05/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 19.9.2017
        Zápis č. 06/2017zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 15.11.2017
        Zápis č. 04/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Košice, 31.7.2017
        Zápis č. 03/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ (RK) – Betliar, 10.5.2017
        Zápis č. 02/2017 zo zasadnutia Rally komisie SAMŠ
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.1.2017
        Zápis zo zasadnutia komisie č. Zápis č. 03/2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 11.7.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.2.2016
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.11.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.2.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 15.1.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.11.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.9.2014
        Pozvánka na školenie jazdcov a organizátorov rally konaného v dňoch 2-3.3.2013
        Zápis zo zasadnutia komisie 16.1.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.12.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 25.5.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 28.2.2009
        Správa komisie za rok 2008
        Zápis zo zasadnutia komisie 17.12.2008
Športová komisia PAV
        Zápisnica zo zhromaždenia disciplíny PAV 3.3.2018 Zvolen
        Zápisnica zo zhromaždenia disciplíny PAV 28.2.2015 – Bojnice
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.11.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 8.6.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 1.4.2012
        Zápis zo stretnutia komisia a promotéra TDC 29.12.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.11.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 23.5.2011
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 19.3.2011
        Zápis zo stretnutia s jazdcami 17.11.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 20.10.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.7.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.6.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.4.2010
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 13.3.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.10.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2009
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 14.3.2009
Športová komisia PAO
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.3.2018
        Zápis zo zasadnutia komisie 21.3.2015
        Zápis zo zasadnutia komisie 22.8.2014
        Zápis zo zasadnutia komisie 14.9.2013
        Zápis zo zasadnutia komisie 23.9.2012
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 22.3.2013
        Zápis zo zasadnutia komisie 26.9.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 20.8.2010
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 20.3.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 20.9.2009
Športová komisia autokrosu a rallycrosu
        Zápisnica zo zasadnutia komisie 26. 10. 2017
        Zápisnica zo zasadnutia komisie 28.9. 2017
Športová komisia kartingu
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 15.3.2018
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 14.11.2017
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 23.02.2015
        Zápis z rokovanie VV AK SR 16.1.2009
        Zápis zo zasadnutia AK SR 25.1.2017
Športová komisia minikár
        Zápis z rokovania VZ minikár 16.11.2008
Športová komisia slalomu, driftu a šprintu
        FIA CEZ Drag Racing Championship - Športové predpisy pre FIA CEZ v šprintoch
Komisia rozhodcov
        Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2018
        Zápis zo zhromaždenia rozhodcov SAMŠ konaného 18.2.2018 v Poprade
        Zápis zo zasadnutia Komisie rozhodcov SAMŠ z 20.01.2018 vo Zvolene
        2018 Zoznam rozhodcov SAMŠ
        2018 Rozdeľovník rozhodcov
Technický výbor
        Zápis zo zasadnutia výboru č. 3/2017
        Zápis zo zasadnutia výboru č. 4/2017
        Informácia technického výboru č. 04 2017
        Informácia technického výboru č. 03 2017
        Informácia technického výboru č. 02 2017
        INFORMÁCIA TECHNICKÉHO VÝBORU č. 01/2017- TV
        Zápis č1,2 zo zasadnutia technického výboru SAMŠ
        Zápis TV č. 5
        Zápis TV č. 4
        Zápis TV č.3
        Informácia TV č. 04/2016 - oblečenie jazdcov
        Informácia TV č. 03/2016 - montáž kamery
        Informácia TV č. 02/2016
        Zápis č. 2/2016 zo zasadnutia TV 10.5.2016
        Oznam FIA - úprava používania nehorľavého spodného prádla
        Informácia TV č. 1/2016
        Zápis č. 1/2016 zo zasadnutia TV 19.2.2016
        Zápis zo zasadnutia TV 6.11.2015
        Zápis zo zasadnutia technického výboru 17.9.2015
        Informácia TV 02/2015
        Zápis zo zasadnutia technického výboru 11.4.2015
        Zápis zo zasadnutia výboru 13.2.2015
        Termíny testovamia autombilov 2015
        Informácia TV 01/2015
        Zápis zo zasadnutia výboru 28.10.2014
        Zápis zo zasadnutia výboru 12.9.2014
        Informácia TV č.3/2014 zo dňa 2.6.2014
        Informácia TV č.2/2014 zo dňa 26.5.2014
        Zápis zo zasadnutia výboru 4.4.2014
        Zápis zo zasadnutia výboru 15.2.2013
        Oznam FIA
Bezpečnostný výbor
        Zoznam bezpečnostných delegátov pre podujatia
        Zápisnica zo zhromaždenia bezpečnostnej komisie 11.3.2018
        Antidoping - usmernenie
        Rozdelovník členov BV SAMŠ na schvaľovanie tratí rok 2018
        Informácia k zákonu NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
Výbor pre mobilitu
Disciplinárny výbor
        Disciplinárny poriadok SAMŠ
        Rozhodnutie Disciplinárneho výboru 4.2.2016
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené