member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
        Zásady pre udelovanie vyznamenaní SAMŠ
        Štatút reprezentácie SAMŠ
        Interná smernica o cestovných náhradách č.1/2017
        Pravidlá pre poskytnutie dotácie schválené VV SAMŠ 12.11.2015
 
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30   1   2   3
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené