member of:         
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
        Otváranie ponúk časť kritériá-info
        Otváranie ponúk časť ostatné-info
        Oznámenie_204633
        Oznámenie 204633 - oprava
        Súťažné podklady sensor 11235MSS - very final closed
        Zmluva o poskytovaní služieb WP4
 
  20.10.   FIA CEZ Rallycross
  10.11.  KESKOMOBILE AUTO Show
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené