member of:         
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
        Otváranie ponúk časť kritériá-info
        Otváranie ponúk časť ostatné-info
        Oznámenie_204633
        Oznámenie 204633 - oprava
        Súťažné podklady sensor 11235MSS - very final closed
        Zmluva o poskytovaní služieb WP4
 
  25.06.  SAP, RAP, Veľké Uherce
  07.07.  SLOVAKIA - BABA 2017
  14.07.  IX. RALLY LUBENÍK
  21.07.  Dobšinský kopec
  28.07.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30   1   2
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené