member of:         
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
        Otváranie ponúk časť kritériá-info
        Otváranie ponúk časť ostatné-info
        Oznámenie_204633
        Oznámenie 204633 - oprava
        Súťažné podklady sensor 11235MSS - very final closed
        Zmluva o poskytovaní služieb WP4
 
  25.08.  PAV ProTEC Ostrá Lúka
  10.09.  Autokros V.Uherce - SA
  23.09.  AUTOKROS DARGOV-DUBINY
  31   1   2   3   4   5   6
   7   8   9  10  11  12  13
  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27
  28  29  30  31   1   2   3
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené