member of:         
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
        Otváranie ponúk časť kritériá-info
        Otváranie ponúk časť ostatné-info
        Oznámenie_204633
        Oznámenie 204633 - oprava
        Súťažné podklady sensor 11235MSS - very final closed
        Zmluva o poskytovaní služieb WP4
 
  03.02.  XVI. Dobšinská zima
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené