member of:         
PAV
09.08.2016     
Na základe rozhodnutia organizátora je pre kolíziu termínov podujatie MSR - Korczyna posunuté na 23-25.09.2016. Vyjadrenie je uvedené v prílohe.
09.08.2016     
V prílohe nájdete ZU pre FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP - BUZETSKI DANI (HRV), 16-18/09/2016
18.05.2015       
Zvláštne ustanovenia a prihláška sú uvedené v prílohe
28.04.2015     
Zvláštne ustanovenia sú uvedené v prílohe
11.03.2014     
V časti Formuláre pre jazdcov a súťažiacich je zverejnený REGISTRAČNÝ FORMULÁR/ REGISTRATION FORM Slovak Hill-Climb Championship 2014. Týka sa zahraničných jazdcov, ktorí majú záujem štartovať v Majstrovstvách SR 2014.
30.01.2014   
Zhromaždenie disciplíny PAV sa uskutoční dňa 1.3.2014 od 13:15 v zariadení HOTEL "REGIA" Bojnice.
Prezentácia účastníkov 12:00 - 13:00.
Začiatok : 13:15
01.10.2013   
Posezónne zhromaždenie disciplíny PAV sa uskutoční dňa 19.10.2013 o 15:30 v Pivárni a banketke SLÁVIA, Sládkovičova 26, Bojnice 971. PROGRAM: 1. Stručné zhodnotenie sezóny 2013 2. Oboznámenie so zmenami v TP pre sezónu 2014 3. Vízia komisie pre sezónu 2014 4. Prestávka spoje ...
23.05.2013     
Jazdci s licenciu štátu patriaceho do FIA CEZ budú klasifikovaní v MSR PAV len v prípade, ak sa zaregistrujú na sekretariáte SAMŠ do MSR PAV a zaplatia poplatok 150,- EUR a to v lehote minimálne 7 dní pred ktorýmkoľvek podujatím zaradeným do MSR PAV. Od tohto momentu budú klasifikovan ...
22.04.2013     
ZU a prihláška na FIA CEZ HILL CLIMB TROPHY Vodno je uvedená v prílohe
16.04.2013     
19.02.2013     
Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne PAV pre rok 2013 na školenie a zhromaždenie disciplíny, ktoré sa bude konať v dňoch 08. – 09.03.2013 v priestoroch hotela Partizán na Jankovom vŕšku. Podrobnosti v prílohe
09.05.2012   
Oznamujeme jazdcom,ktorí si podali žiadosť na vydanie licencie a nezúčastnili sa školenia PAV na Slovakiaringu 1.4.2012 alebo na školení Rally v Betliari 4.3.2012 ( časť PAV), že musia absolvovať individuálne školenie disciplíny PAV. Po absolovovaní školenia lektor zašle písomný ...
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené