member of:         
PAV
        Registračný formulár zahraničných jazdcov do MSR PAV 2017
        Upozornenie pre zahr jazdcov MSR PAV 2017
        Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV 2017
        BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Národné športové predpisy pre PAV 2017
        Bezpečnostné pokyny PAV 2017
        Požiadavky na organizátorov PAV
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2017
        PAV 2018 športové predpisy FIA Historic Hill Climb Championship
        PAV 2018 športové predpisy FIA International Hill Climb Cup
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 14.3.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.10.2009
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 13.3.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.4.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.6.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.7.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 20.10.2010
        Zápis zo stretnutia s jazdcami 17.11.2010
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 19.3.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 23.5.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.11.2011
        Zápis zo stretnutia komisia a promotéra TDC 29.12.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 1.4.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 8.6.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.11.2012
        Zápisnica zo zhromaždenia disciplíny PAV 28.2.2015 – Bojnice
 
  24.02.  CT Bojná
  10.03.  CT Bratislava
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené