member of:         
PAV
        Registračný formulár zahraničných jazdcov do MSR PAV 2017
        Upozornenie pre zahr jazdcov MSR PAV 2017
        Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV 2017
        BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Národné športové predpisy pre PAV 2017
        Bezpečnostné pokyny PAV 2017
        Požiadavky na organizátorov PAV
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2017
        PAV 2018 športové predpisy FIA Historic Hill Climb Championship
        PAV 2018 športové predpisy FIA International Hill Climb Cup
 
  24.02.  CT Bojná
  10.03.  CT Bratislava
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené