member of:         
PAV
        Registračný formulár zahraničných jazdcov do MSR PAV 2017
        Upozornenie pre zahr jazdcov MSR PAV 2017
        Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV 2017
        BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PAV
        Športové predpisy pre FIA Historic Hill Climb Championship 2017
        Športové predpisy pre FIA International Hill Climb Cup 2017
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Národné športové predpisy pre PAV 2017
        Bezpečnostné pokyny PAV 2017
        Požiadavky na organizátorov PAV
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2017
 
  03.02.  XVI. Dobšinská zima
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené