member of:         
AUTOKROS
        Športové predpisy FIA - ME jazdcov a medzinárodné podujatia v autokrose 2017
        Národný športový predpis 2017 - autokros
        Národný športový predpis 2017 - Rallykros
        Zápisnica zo zasadnutia komisie 28.9. 2017
        Zápisnica zo zasadnutia komisie 26. 10. 2017
 
  24.02.  CT Bojná
  10.03.  CT Bratislava
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené