member of:         
KARTING
        Ročenka kartingu 2018
        2018 športový kalendár kartingu
        Technické predpisy Rotax Max, RotaxMax Junior, DD2 pre rok 2018
        Technické predpisy Rotax Mini Max, Rotax Micromax pre rok 2018
        Zápis zo zasadnutia AK SR 25.1.2017
        Zápis z rokovanie VV AK SR 16.1.2009
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 23.02.2015
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 14.11.2017
        Zápis z rokovania VV AK SR pri SAMŠ zo dňa 15.3.2018
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené