member of:         
MINIKÁRY
30.04.2016 - 01.05.2016   MSR minikár Hlohovec
       MSR
  Hlohovec (SVK)
14.05.2016 - 15.05.2016   MSR minikár Nové Sady
       MSR
  N.Sady (SVK)
04.06.2016 - 05.06.2016   MSR minikár Hlubočky
       MSR
  Hlubočky (CZE)
11.06.2016 - 12.06.2016   MSR minkár Sklabiňa
       MSR
  Sklabiňa (SVK)
25.06.2016 - 26.06.2016   MSR minikár Těrlicko
       MSR
  Těrlicko (CZE)
03.09.2016 - 04.09.2016   MSR minikár Rohožník
       MSR
  Rohožník (SVK)
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené