member of:         
SLALOM
10.04.2016   Cassovia Race, Košice      MSR  Košice (SVK)
30.04.2016   Prešovský slalom      MSR  Prešov (SVK)
01.05.2016   Šarišský slalom      MSR,CEZ  Prešov (SVK)
28.05.2016   Seleška      MSR   (SVK)
20.08.2016   Moldava      MSR  Moldava n.B. (SVK)
17.09.2016   Košice      MSR  Košice (SVK)
12.11.2016   Auto Show Slalom 2016      MSR  Slovakiaring (SVK)
 
  25.06.  SAP, RAP, Veľké Uherce
  07.07.  SLOVAKIA - BABA 2017
  14.07.  IX. RALLY LUBENÍK
  21.07.  Dobšinský kopec
  28.07.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30   1   2
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené