member of:         
SLALOM
10.04.2016   Cassovia Race, Košice
       MSR
  Košice (SVK)
30.04.2016   Prešovský slalom
       MSR
  Prešov (SVK)
01.05.2016   Šarišský slalom
       MSR, CEZ
  Prešov (SVK)
28.05.2016   Seleška
       MSR
   (SVK)
20.08.2016   Moldava
       MSR
  Moldava n.B. (SVK)
17.09.2016   Košice
       MSR
  Košice (SVK)
12.11.2016   Auto Show Slalom 2016
       MSR
  Slovakiaring (SVK)
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené