member of:         
SLALOM
22.04.2017   SLALOM KOŠICE
       MSR
  Košice (SVK)
30.04.2017   Šarišský slalom
       MSR, CEZ
  Prešov (SVK)
01.05.2017   Prešovský slalom
       MSR
  Prešov (SVK)
06.05.2017   5. Moldavský Slalom
       MSR
  Moldava n. B. (SVK)
01.07.2017   Slalom Hosťovce
       MSR
  Hosťovce (SVK)
29.07.2017   Slalom Cestice
       MSR
  Cestice (SVK)
11.08.2017   Večerný Slalom 2017 - Tuning Zraz Svidník
       MSR, Voľné
  Svidník (SVK)
 
  24.02.  CT Bojná
  10.03.  CT Bratislava
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené