member of:         
PREDPISY SAMŠ
Športové predpisy pre Rally
        Príloha 11 VZOROVÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE RALLY MSR, SRP, RALLY LEGEND
        Sprievodca bezpečnosťou na rally
        Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2018 s úpravami pre MSR, SRP
        Ročenka SAMŠ 2018 - Regionálny Rally Pohár (RRP)
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Registrácia do seriálu RRP 2018
        NOMINAČNÝ ZOZNAM JAZDCOV RALLY 2018
Športové predpisy pre PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Požiadavky na organizátorov PAV
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2017
        PAV 2018 športové predpisy FIA Historic Hill Climb Championship
        PAV 2018 športové predpisy FIA International Hill Climb Cup
        2018 Všeobecné predpisy FIA pre medzinárodné podujatia PAV
        2018 Bezpečnostné pokyny FIA pre PAV
        2018 Národný športový predpis PAV
        2018 Upozornenie pre zahraničných jazdcov MSR PAV
        2018 Registračný formulár MSR PAV pre zahraničných jazdcov
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2018
Športové predpisy pre PAO
        Štandartné predpisy pre MSR a MMSR PAO 2018
        Slovenský okruhový pohár - Pravidlá 2017
        Predpisy Kart One Arena Elise Cup 2017
        ZVLÁŠTNE PREDPISY PRE Kart One Arena ELISE CUP 2017
Športové predpisy pre autokros
        Predpisy pre MSR Rallykros 2018
        Predpisy pre MSR AX, SAP, RAP 2018
        2018 Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose
Športové predpisy pre karting
        Ročenka kartingu 2018
        2018 športový kalendár kartingu
        Technické predpisy Rotax Max, RotaxMax Junior, DD2 pre rok 2018
        Technické predpisy Rotax Mini Max, Rotax Micromax pre rok 2018
Športové predpisy pre rallykros
Športové predpisy pre minikári
        Systém majstrovstva SR v minikárach
Športové predpisy pre slalom
        Národné športové predpisy pre slalomt 2014
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
Športové predpisy pre šprint
        Národné športové predpisy pre šprint 2014
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
        FIA CEZ Drag Racing Championship - Športové predpisy pre FIA CEZ v šprintoch
Športové predpisy pre drift
        Národné športové predpisy pre driftt 2012
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
Športové predpisy pre CCR
        FIA Všeobecné predpisy pre podujatia FIA svetového pohára cross-country rally 2012
Športové predpisy pre rallykros
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  05.05.  ŠARIŠSKÝ SLALOM
  06.05.  PREŠOVSKÝ SLALOM
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  25.05.  45. RALLYE TATRY
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Prešov 2018

PAV - školenie

Rally - školenie
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené