member of:         
TLAČIVA A FORMULÁRE SAMŠ
        Žiadosť organizátora o zapísanie podujatia do kalendára SAMŠ
        Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie SAMŠ 2016
        Zoznam schválených dotácií organizátorom z prostriedkov SAMŠ 2016
        Pravidlá pre poskytnutie dotácie schválené VV SAMŠ 12.11.2015
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2017
        Usmernenie pre riaditeľov podujatí
        Vzor správy riaditeľa o podujatí
        Predbežná správa o nehode
        Správa o nehode
        Správa o nehode, lekárska správa
 
  23.09.  AUTOKROS DARGOV-DUBINY
  23.09.  OŽDIANSKE SERPENTÍNY
  01.10.  Autokros Môlča
  19.10.  43. Rally Košice
  20.10.   FIA CEZ Rallycross
  10.11.  KESKO MOBILE Auto Show
  28  29  30  31   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30   1
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené