member of:         
TLAČIVA A FORMULÁRE SAMŠ
        Žiadosť organizátora o zapísanie podujatia do kalendára SAMŠ
        Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie SAMŠ 2016
        Zoznam schválených dotácií organizátorom z prostriedkov SAMŠ 2016
        Pravidlá pre poskytnutie dotácie schválené VV SAMŠ 12.11.2015
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2017
        Usmernenie pre riaditeľov podujatí
        Vzor správy riaditeľa o podujatí
        Predbežná správa o nehode
        Správa o nehode
        Správa o nehode, lekárska správa
 
  28.07.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  01.09.  DeutschMann R Trebišov
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31   1   2   3   4   5   6
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené