member of:         
TLAČIVA A FORMULÁRE SAMŠ
        Žiadosť organizátora o zapísanie podujatia do kalendára SAMŠ
        Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na podujatie SAMŠ 2016
        Zoznam schválených dotácií organizátorom z prostriedkov SAMŠ 2016
        Pravidlá pre poskytnutie dotácie schválené VV SAMŠ 12.11.2015
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia pre rok 2017
        Usmernenie pre riaditeľov podujatí
        Vzor správy riaditeľa o podujatí
        Predbežná správa o nehode
        Správa o nehode
        Správa o nehode, lekárska správa
 
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30   1   2   3
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené