member of:         
PODUJATIA SAMŠ
10.04.2016   Cassovia Race, Košice MSRKošice (SVK)
30.04.2016   Prešovský slalom MSRPrešov (SVK)
01.05.2016   Šarišský slalom MSR, CEZPrešov (SVK)
28.05.2016   Seleška MSR (SVK)
20.08.2016   Moldava MSRMoldava n.B. (SVK)
17.09.2016   Košice MSRKošice (SVK)
12.11.2016   Auto Show Slalom 2016 MSRSlovakiaring (SVK)
 
  07.04.  CT Rožňava
  08.04.  CT Banská Bystrica
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  13.04.  RALLY PREŠOV
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  27  28  29   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené