member of:         
PODUJATIA SAMŠ
28.04.2018   Prešovský slalom MSRPrešov (SVK)
29.04.2018   Šarišský slalom MSR, CEZPrešov (SVK)
05.05.2018   Slalom Inkubátor MSRMoldava nad Bodvou (SVK)
30.06.2018   Slalom Družstevná MSRDružstevná pri Hornáde (SVK)
07.07.2018   Slalom Hosťovce MSRHosťovce (SVK)
18.08.2018   Slalom Košice MSRKošice (SVK)
 
  07.04.  CT Rožňava
  08.04.  CT Banská Bystrica
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  13.04.  RALLY PREŠOV
  18.05.  10. MORIS CUP Jahodná
  27  28  29   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAV - školenie

Rally - školenie

XVI. Dobšinská zima
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené