member of:         
KONEČNÉ PORADIE
        MSR rally 2016 - konečné výsledky
        SRP rally 2016 - Konečné výsledky
        RRP 2016 - Konečné výsledky
        Konečné výsledky MSR 2016 Rally HK 2
        Konečné výsledky MSR 2016 Rally HK 1
        Konečné výsledky MSR 2016
        Konečné výsledky SKP 2016
        Konečné výsledky PAV hist - HK1
        Konečné výsledky PAV hist HK2
        Konečné výsledky PAV hist - HK3
        Konečné výsledky PAV hist bez rozdielu tried
        Konečné výsledky Slovenská trofej PAV HV
        Konečné výsledky MSR 2016
        Konečné výsledky MSR 2016
        Konečné výsledky SAP 2016
        Konečné výsledky RAP 2016
        Konečné výsledky MSR 2016
        Konečné výsledky MSR ROTAX MAX JUNIOR
        Konečné výsledky MSR ROTAX MAX
         Konečné výsledky MSR KZ 2
        Konečné výsledky MSR MINI 60
        Konečné výsledky MSR ROTAX DD2
        MSR v halovom kartingu 2016 - Konečné výsledky
        Konečné poradie MSR minikár
        MSR Slalom 2016 - Konečné poradie
        MSR 2016 - Neoficiálne konečné poradie
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
 
  24.02.  CT Bojná
  10.03.  CT Bratislava
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29   1   2   3
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené