member of:         
KONEČNÉ PORADIE
        Neoficiálne konečné výsledky MSR Rally 2017
        Neoficiálne konečné výsledky SRP 2017
        Neoficiálne konečné výsledky historických automobilov HK 1
        Neoficiálne konečné výsledky historických automobilov HK 2
        Neoficiálne konečné výsledky historických automobilov abs. poradie
        Neoficiálne konečné výsledky RRP 2017
        Neoficiálne konečné výsledky MSR 2017
        Neoficiálne konečné výsledky SKP 2017
        Neoficiálne konečné výsledky historických automobilov
        Neoficiálne konečné výsledky MSR PAO 2017
        Neoficiálne konečné výsledky MSR 2017
        Priebežné výsledky SAP 2017
        Priebežné výsledky RAP 2017
        Neoficiálne konečné výsledky MSR 2017
        MSR v halovovom kartingu - priebežné výsledky
        Priebežné výsledky MSR
        Neoficiálne konečné výsledky MSR 2017
        Priebežné výsledky MSR 2017
        Neoficiálne konečné výsledky 2017
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
 
  10.03.  CT Bratislava
  17.03.  CT Košice
  18.03.  CT Poprad
  07.04.  CT Rožňava
  08.04.  CT Banská Bystrica
            INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  23.03.  FIA CEZ Rallycross 2018
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2018: 217 983 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené