member of:         
INFORMÁCIE - ZÁKON O ŠPORTE
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.8.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.7.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.6.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 31.5.2017
        Predbežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2017 k 30.9.2017
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Stanovy SAMŠ
        Organizačný a rokovací poriadok SAMŠ
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Disciplinárny poriadok SAMŠ
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Národné športové poriadky 2017 - Ročenka SAMŠ
        Bulletin 1/2017 k Ročenke SAMŠ 2017
        Bulletin 2/2017 k Ročenke SAMŠ 2017
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
        Pretekári auto - členovia
        Pretekári karting - členovia
        Rozhodcovia - členovia
        VV SAMŠ - členovia
        Kluby - súťažiaci auto
        Kluby - súťažiaci karting
        Činovníci - členovia
        usporiadatelia - členovia
        Kluby - organizátori
        Držitelia osvedčení HU, BM, U
        Pretekári minikáry - členovia
        Rozhodcovia minikáry - členovia
 
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30   1   2   3
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Dotácia a jej vyúčtovanie
rok 2017: 196 846 EUR

PAO Slovakiaring

Rally Košice

PAV Jankov Vršok
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené