member of:         
AKTUALITY
 
24.06.2020 12:45Zvláštne ustanovenia (Steelvent Salgó Rally - 17.07.2020 - 18.07.2020)
24.06.2020 09:05Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 31.5.2020
22.06.2020 13:02Prihláška
22.06.2020 08:582020 Zoznam športových a technických komisárov na vysielanie do zahraničia
22.06.2020 08:542020 Rozdeľovník rozhodcov
22.06.2020 08:372020 Národné športové poriadky - Bulletin 3/2020
 
29.06.2020   
G R A T U L U J E M E ! ! ! Možno sa niečo prelomilo, no určite po prvý raz v histórii bol SOV (Slovenským olympijským výborom - a dnes už aj športovým SOŠV) ocenený Vyznamenaním "Bronzové olympijské kruhy" aj motoristický pretekár - Miro Konôpka za všetky tituly, víťazstvá vo veľkých sériách a hlavne za slovenskú zástavu v ikonickej Mekke svetového motoristického športu v Le Mans.Významný odznak si prevzal z rúk našich najvyšších olympionikov členky MOV Danky Bartekovej a prezidenta SOŠV Antona Siekela a aj čestného prezidenta SOŠV Františka Chmelára.Miro tešíme sa spolu s Tebou.
29.06.2020     
25.06.2020       
25.06.2020     
24.06.2020     
22.06.2020       
18.06.2020   
Skupinové testovanie športových vozidiel Dátum: 20.júla 2020 o 13,00 hod. Miesto: Areal bus-park,Hrachová ul.8 , Bratislava Organizátor, zodpovedná osoba:Roland Sikhart, MT:0905442256
15.06.2020   
Dátum: 29.júna 2020 o 12,00 hod. Miesto: ARC Bratislava Prípojná ul.č.1, Bratislava Organizátor, zodpovedná osoba: Dušan Vysloužil, MT:0905275633 e-mail:dusanvyslouzil gmail.com TTK:Ing. Igor Horáček Uzávierka prihlášok: 27.júna 2020, 18,00 hod.
 
  20.07.  ST Bratislava
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  06.08.  MARMA 29. Rally Rzeszow
  04.09.  Autokros Dargov - Dubiny
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2020: 249 145 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené