member of:         
AKTUALITY
 
24.03.2023 13:45Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2023 k k 28.2.2023
22.03.2023 15:23Bulletin č. 1/2023 - Národné športové a technické predpisy pre karting 2023
22.03.2023 14:10Bulletin č.1 (MSR rental karting Junior & endurance - Karting Arena Košice 25.03.2023)
22.03.2023 10:29Oznámenie
22.03.2023 09:16Zvláštne ustanovenia (MSR rental karting Junior & endurance - Karting Arena Košice 25.03.2023)
21.03.2023 12:43Zoznam absolventov školenia PAV 2023
 
22.03.2023   NOVINKA     
So zármutkom oznamujeme, že vo veku 76 rokov náhle zomrel dlhoročný činovník SAMŠ, spoluorganizátor motoristických podujatí Jozef Proschinger. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23.marca 2023 o 14,30 hod v Dome smútku v Rožňave. Česť jeho pamiatke.
21.03.2023   NOVINKA     
20.03.2023     
Pripomíname, že dňa 25.-26.03.2023 sa bude na Slovakia ringu konať bezplatné testovanie pre držiteľov kartingovej licencie vydanej pre rok 2023. Pretekári, ktorý nemajú absolvované povinné školenie bude od 09:00hod prebiehať náhradné školenie v Slovak karting center v hlavnej budove ...
27.02.2023   
Školenie PAO na sezónu 2023 sa uskutoční dňa 2.aprila 2023 (nedela) od 9.00 na Slovakiaringu. Upozorňujeme žiadateľov, že licenciu pre PAO je možné vydať iba po absolvovaní tohto školenia. Zasadnutie okruhovej komisie sa uskutoční po školení. Tento deň bude možné aj bezplatné ...
24.02.2023   
BK SAMS Odporúča všetkým motoristickým športovcom, najmä reprezentantom, absolvovať e-learningový kurz Svetovej antidopingovej agentúry ADEL - pre športovcov národnej úrovne, ktorý je dostupný už aj v slovenskom jazyku. link: https://adel.wada-ama.org/learn
23.02.2023     
Na poslednom stretnutí vo Viedni bolo rozhodnuté, že vyhlásenie FIA CEZ pre rok 2022 sa uskutoční 15. 4. vo Varšave v Poľsku. Všetci SK víťazi dostanú súkromnú správu s uvedením podrobností.
21.02.2023   
• CT Košice 1 Dátum: 4.3.2023 Miesto : AUTOSPOL Vlasatý, Prešovská cesta 69, Košice
• CT Košice 2 Dátum: 5.3.2023 Miesto : Spavo Racing, Kostolná 201, 044 13 Valaliky
• CT Poprad Dátum: 11.3.2023 Miesto : Autoservis J.Jankulík, Hodžová 3, Poprad < ...
20.02.2023   
Školenie a zhromaždenie disciplíny PAV SAMŠ sa uskutoční dňa 11.3.2023 od 09:30 v budove Agroinšitútu v Nitre.
Z toho 62 % tvoria prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške odvodu
z prevádzkovania lotériových hier v roku
2022
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2023:
366.238 EUR
 
  31.03.  CT Slovakia ring 2
  Individuálne testovanie
  31.03.  Hill Climb SLOVAKIA RING
  14.04.  Rally Maad Sečovce
  05.05.  SÍŤ21 RALYSPRINT KOPNA
  28  29   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené