member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
        Zásady pre udelovanie vyznamenaní SAMŠ
        Štatút reprezentácie SAMŠ
        Interná smernica o cestovných náhradách č.1/2017
        2022 Pravidlá pre poskytovanie príspevkov na úhradu nákladov ŠK a TK
        2022 Žiadosť o príspevok na úhradu cestovných nákladov ŠK a TK
        Pravidlá pre poskytovanie príspevku organizátorom od 2022
        Žiadosť o príspevok na podujatie od 2022
        Pravidlá pre poskytnutie príspevku reprezentantom od 2022
        Žiadosť o príspevok reprezentanta od 2022
 
  Individuálne testovanie
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené