member of:         
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
        EuroRAP202.1 EuroRAP datafile template
        EuroRAP203 RAP Performance Tracking September 2013
        Info ÚVO WP3 §136 9 c opakované otváranie ponúk
        Info ÚVO WP3_§41 1 opakované otváranie ponúk časť ostatné
        Info WEB WP3 opakované otváranie ponúk - kritériá
        Info WEB WP3 opakované otváranie ponúk - ostatné
        Oznámenie 227565
        RAP-RM-2 1 Road Risk Mapping Manual - Technical Specification August 2013
        SENSOR Visual Guidelines
        SENSOR Road Risk Mapping Design Specification December 2013 CROP
        Súťažné podklady sensor 19956WYS very final - closed
        Info ÚVO WP3 §41 1 opakované otváranie ponúk časť kritériá
        Info WEB WP3 opakované otváranie ponúk informácia o vysledku
        Info ÚVO WP3 §136 9 e opakované otváranie ponúk
        Info ÚVO WP3 §136 9 d opakovane otvaranie ponuk
        Zmluva o poskytovaní služieb WP3
        Info ÚVO WP3 opakované o uzavretí zmluvy
        Info WEB WP3 opakované Správa o zákazke § 21 2
        Info WEB WP3 opakované odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky
SENSOR WP3 opakované ponuka víťazného uchádzača časť kritériá
        Dok001
        Dok002
        Dok003
        Dok004
        Dok005
        Dok006
        Dok007
        Dok008
        Dok009
        Dok010
        Dok011
        Dok012
        Dok013
        Dok014
        Dok015
        Dok016
        Dok017
        Dok018
        Zoznam
SENSOR WP3 opakované ponuka víťazného uchádzača časť ostatné
        Dok001
        Dok002
        Zoznam
 
  Individuálne testovanie
  30.06.  šarišský slalom
  05.07.  Čierny Balog 2024
  11.07.  50. Garrett Rally Košic
  19.07.  Pezinská BABA 2024
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené