member of:         
RALLY
        Príloha 11 VZOROVÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE RALLY MSR, SRP, RALLY LEGEND
        Sprievodca bezpečnosťou na rally
        Nominačný zoznam jazdcov rally 2019
        Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2018 s úpravami pre MSR, SRP
        Ročenka SAMŠ 2018 - Regionálny Rally Pohár (RRP)
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Registrácia do seriálu RRP 2018
        NOMINAČNÝ ZOZNAM JAZDCOV RALLY 2019
        Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2019 s úpravami pre MSR, SRP
        2019 VZOROVÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE RALLY MSR/SRP
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  29.08.  3. DeuschMann® Rallye
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 230 522 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené