member of:         
PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Požiadavky na organizátorov PAV
        2018 Bezpečnostné pokyny FIA pre PAV
        2018 Národný športový predpis PAV
        2019 Registračný formulár MSR PAV pre zahraničných jazdcov
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2019
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 14.3.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 24.9.2009
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.10.2009
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 13.3.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 29.4.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 5.6.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 30.7.2010
        Zápis zo zasadnutia komisie 20.10.2010
        Zápis zo stretnutia s jazdcami 17.11.2010
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 19.3.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 23.5.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.11.2011
        Zápis zo stretnutia komisia a promotéra TDC 29.12.2011
        Zápis zo zasadnutia komisie 1.4.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 8.6.2012
        Zápis zo zasadnutia komisie 27.11.2012
        Zápisnica zo zhromaždenia disciplíny PAV 28.2.2015 – Bojnice
        Zápisnica zo zhromaždenia disciplíny PAV 3.3.2018 Zvolen
        Zápis zo zasadnutia komisie PAV konanej v Nitre dňa 18.12.2018
        Zápis zo zhromaždenia disciplíny 16.3.2019
        Zápis zo zasadnutia komisie 9.4.2019
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  31.08.  AUTOKROS LUČENEC
  06.09.  PAV PEZINOK BABA
  14.09.  Autokros Dargov-Dubiny
  19.09.  11. Rallye Veľký Krtí
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 247 839 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené