member of:         
PREDPISY SAMŠ
        2019 Medzinárodný športový poriadok FIA
        2019 Príloha B MŠP FIA - Charta slušného správania sa
        2019 Príloha C MŠP FIA - Pravidlá boja proti alkoholu
        2019 Príloha L MŠP FIA
        2019 Príloha H MŠP FIA
        2019 Príloha M MŠP FIA - Manipulácia súťaží
        2015 Príloha G MŠP FIA
        2019 Všeobecné predpisy FIA pre podujatia na okruhoch
        2019 Všeobecné predpisy FIA pre podujatia mimo okruhov
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód 2018
        2019 Predpisy pre FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CHAMPIONSHIPS
        Športové predpisy pre FIA regionálne majstrovstvá v rally 2019 s úpravami pre MSR, SRP
        Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose platné od 1.1.2019
 
  31.03.  ST Banská Bystrica
  06.04.  CT Banská Bystrica
  13.04.  ST Košice
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  03.05.  46. RALLYE TATRY
  26  27  28  29   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30  31
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 230 522 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

Rally Košice

FIA Hill Climb Masters

Karting Trebatice
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené