member of:         
VÝSLEDKY PODUJATÍ
Zaluž 2019
        Výsledky
PAV OŽĎANY 2019
        Výsledky MSR Hist. 1
        Výsledky MSR 1
        Výsledky SKP 1
        Výsledky MSR Hist. 2
        Výsledky SKP 2
        Výsledky MSR 2
XXXVI. Dobšinský kopec 2019
        Výsledky HA
        Výsledky SKP
        Výsledky MSR
AUTOPOLA Jankov vŕšok 2019
        Výsledky SKP 2
        Výsledky MSR 2
        Výsledky celkové
        Výsledky SKP 1
        Výsledky MSR 1
 
  INDIVIDUALNE TESTOVANIE
  27.09.  PAV L Racing Ostrá Lú
  18.10.  45. RALLY KOŠICE
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2019: 247 839 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené