member of:         
PRIEBEŽNÉ PORADIE
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
        2020 MSRPAV - priebežné výsledky
        2020 MSR PAV hist. automobilov - priebežné výsledky
        2020 Výsledky MSR
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
        Priebežné poradie MSR 2020 v halovom kartingu
        2020 MSR minikár - priebežné výsledky
        2020 SP minikár - priebežné výsledky
        Priebežné výsledky MSR 2020
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
Pre túto disciplínu nie je v tomto roku evidovaná žiadna celoročná klasifikácia
        Priebežné výsledky MSR 2020
 
  INDIVIDUÁLNE TESTOVANIE
  16.10.  46. RALLY KOŠICE
  .1.11.  11.AUTO SHOW 2020
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30  31   1
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2020: 249 145 eur
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené