member of:         
AKTUALITY
 
26.03.2021 11:29  2020 MSR motokár BABY 60
25.03.2021 13:43Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV s úpravami pre MSR/SKP/MSR HA PAV od 1.1.2021
24.03.2021 09:20Priebežné čerpanie a vyúčtovanie príspevku na šport mládeže-minikáry k 28.2.2021
24.03.2021 09:19Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2021 k 28.2.2021
24.03.2021 09:14Priebežné čerpanie a vyúčtovanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2020 k 28.2.2021
19.03.2021 14:56Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 2.2.2021
 
22.03.2021   
Dátum:30.marca 2021 o 10,00 hod.Miesto:areál autoklubu ARC, Prípojná ul 1 , Bratislava Zodpovedná osoba: Dušan Vysloužil,tel.: 0905 275 633; e-mail.: dušanvysloužil@gmail.com TTK:Ing. Igor Horáček; Uzávierka prihlášok:29.marca 2021,18,00 hod.
19.03.2021   
Dátum:26.marca 2021 o 17,00 hod. Miesto:areál fy.Ján Šebo , Podlužany 32 Zodpovedná osoba: Matej Demeter,tel.:0904 942 941 TTK: Ing. Ján Kučera; Uzávierka prihlášok:25.marca 2021,18,00 hod.
16.03.2021   
Dátum:27.marca 2021 o 10,00 hod. Miesto:areál BusPark,Hrachová 18, Bratislava Zodpovedná osoba: Roland Sikhart,tel.: 0905 442 256 e-mail.: roland.sikhart@gmail.com TTK: Ing. Igor Horáček
10.03.2021   
10.4.2021 AUTOSPOL VLASATÝ, s. r. o. Prešovská cesta 69,Košice Kontaktná osoba Ing. Igor Vlasatý 055/6325055 TTK Ing. Horáček TK Navrkal, Dobšinský
09.03.2021   
28.3.2021 Poprad; Autoservis J. Jankulík Hodžova 3,Poprad. Kontaktná osoba p. Novotný Branislav 0907/932250; Koortdinátor Ing. Kučera, TTK Navrkal,
08.03.2021   
Dátum 27.3.2021 Miesto Banská Bystrica -Autosalón Subaru Nový Svet Kontaktná osoba p. Kmeť František tel.: 0905/690779 Koordinátor Ing. Kučera TTK Dudáš, Navrkal
03.03.2021   
Dátum: 12.marca 2021 o 10,00 hod. Miesto: Xiqio Racing , Textilná 1 , K o š i c e Zodpovedná osoba: Tomáš S t r u c k e r , tel.: +421 915 349 230 e-mail: strucker.tomasmail.com TTK: Ing. Ján K u č e r a. Uzávierka prihlášok:10.marca 2021 , 18,00 hod
26.02.2021   
Dátum: 04.marca 2021 o 10,00 hod. Miesto: firma L sport s.r.o., Osloboditeľov 569, 049 41 Krásnohorské Podhradie Zodpovedná osoba: Alexander S z u c z , tel.: 0908 987 708 TTK:Ing. Ján K u č e r a Uzávierka prihlášok:03.marca 2021 18,00 hod.
 
  INDIVIDALNE TESTOVANIE
  18.06.  Nové Ožďany 2021
  16.07.  XXXVII. DOBŠINSKÝ KOPE
  31   1   2   3   4   5   6
   7   8   9  10  11  12  13
  14  15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27
  28  29  30   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 272.014,- EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené