member of:         
AKTUALITY
 
15.05.2024 08:26Supplementary regulations (51. SLOVAKIA RALLYE TATRY - Poprad 24.05.2024 - 25.05.2024)
14.05.2024 14:38Zvláštne ustanovenia (Power fest - Slovakia Ring 01.05.2024)
14.05.2024 14:37Zvláštne ustanovenia (Power fest - letisko Trenčín 25.05.2024)
14.05.2024 14:36Zvláštne ustanovenia (Power fest - Slovakia Ring 12.10.2024)
14.05.2024 14:36Zvláštne ustanovenia (Power fest - letisko Žilina 21.09.2024)
14.05.2024 14:14Uznesenie VZ SAMŠ
 
15.05.2024
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava (ďalej len „SLOVGRAM“) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá vykonáva v zmysle ustanovení § 99,110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“) právo výkonného umelca a výrobcu na primeranú odmenu za použitie jeho výkonov a záznamov pri verejnom prenose (§ 27 AZ) a technickom predvedení (§ 26 ods. 2 AZ). Dovoľujeme si Vás osloviť a vysvetliť Vaše povinnosti vyplývajúce z tzv. šírenia hudby prostredníctvom technického zariadenia a verejného prenosu počas Vami uskutočňovaných podujatí. V prípade, že na organizovaných podujatiach hrá reprodukovaná hudba, tak v zmysle platného AZ vznikol nárok na primeranú odmenu nami zastupovaným výkonným umelcom a výrobcom (t.j. slovenským výkonným umelcom a výrobcom, zahraničným výkonným umelcom a výrobcom ako aj partnerským organizáciám v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva). Táto povinnosť Vám vzniká, ak na spomenutých podujatiach bola reprodukovaná hudba (mimo živých vystúpení). Ak ste takéto podujatia uskutočňovali v roku 2024, prípadne ich plánujete, je potrebné nám ich nahlásiť a vysporiadať si povinnosť vyplývajúcu z AZ uzatvorením zmluvy. Dovoľujeme si upozorniť, že nárok na odmenu výkonných umelcov a výrobcov, ktorá je predmetom zmluvy, vzniká priamo z AZ a nie až uzatvorením samotnej zmluvy. Účelom zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM je efektívnejšie vysporiadanie Vašich zákonných povinností. V prípade, že nám dané podujatia nenahlásite a dôjde k ich zisteniu z kontrol z terénu alebo z verejne dostupných zdrojov, pristúpi spoločnosť SLOVGRAM k vymáhaniu prostredníctvom právnych prostriedkov. Aktuálny sadzobník nájdete na http://slovgram.sk/down/sadzobnik.pdf.
Z toho 64 % tvoria prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške odvodu
z prevádzkovania lotériových hier v roku
2023
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2024:
477.106 EUR
 
  Individuálne testovanie
  26.05.  1. Tatranský Slalom
  07.06.  CEZ AUTOKROS Môlča
  30  31   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené