member of:         
AKTUALITY
 
10.07.2024 14:58Zvláštne ustanovenia (Slovenský Kartingový Pohár - Bruck an der Leitha 19.07.2024 - 20.07.2024)
09.07.2024 11:10Výsledky (Gelnický Slalom - Gelnica 05.07.2024)
09.07.2024 11:102024 priebežné výsledky
08.07.2024 08:36Výsledky (ÚAMK PAV Brezno čierny Balog - Čierny Balog 06.07.2024 - 07.07.2024)
08.07.2024 08:302024 Príloha V MŠP FIA
08.07.2024 08:292024 Všeobecné predpisy FIA pre okruhové podujatia
 
15.05.2024
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava (ďalej len „SLOVGRAM“) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá vykonáva v zmysle ustanovení § 99,110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“) právo výkonného umelca a výrobcu na primeranú odmenu za použitie jeho výkonov a záznamov pri verejnom prenose (§ 27 AZ) a technickom predvedení (§ 26 ods. 2 AZ). Dovoľujeme si Vás osloviť a vysvetliť Vaše povinnosti vyplývajúce z tzv. šírenia hudby prostredníctvom technického zariadenia a verejného prenosu počas Vami uskutočňovaných podujatí. V prípade, že na organizovaných podujatiach hrá reprodukovaná hudba, tak v zmysle platného AZ vznikol nárok na primeranú odmenu nami zastupovaným výkonným umelcom a výrobcom (t.j. slovenským výkonným umelcom a výrobcom, zahraničným výkonným umelcom a výrobcom ako aj partnerským organizáciám v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva). Táto povinnosť Vám vzniká, ak na spomenutých podujatiach bola reprodukovaná hudba (mimo živých vystúpení). Ak ste takéto podujatia uskutočňovali v roku 2024, prípadne ich plánujete, je potrebné nám ich nahlásiť a vysporiadať si povinnosť vyplývajúcu z AZ uzatvorením zmluvy. Dovoľujeme si upozorniť, že nárok na odmenu výkonných umelcov a výrobcov, ktorá je predmetom zmluvy, vzniká priamo z AZ a nie až uzatvorením samotnej zmluvy. Účelom zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM je efektívnejšie vysporiadanie Vašich zákonných povinností. V prípade, že nám dané podujatia nenahlásite a dôjde k ich zisteniu z kontrol z terénu alebo z verejne dostupných zdrojov, pristúpi spoločnosť SLOVGRAM k vymáhaniu prostredníctvom právnych prostriedkov. Aktuálny sadzobník nájdete na http://slovgram.sk/down/sadzobnik.pdf.
Z toho 64 % tvoria prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške odvodu
z prevádzkovania lotériových hier v roku
2023
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2024:
477.106 EUR
 
  Individuálne testovanie
  19.07.  Pezinská BABA 2024
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené