member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
Rok 2024
Rok 2023
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2023
        Prezenčná listina
        Uznesenie VZ SAMŠ
Rok 2022
        Pozvánka +program
        Prezenčná listina
        Správa rev.komisie SAMŠ
        Správa prezidenta
        Protokol volieb
        Výročná správa SAMŠ za r.2021
        Plnenie rozpočtu 2021 a rozpočet 2022 schválený VZ SAMŠ
        Uznesenie VZ SAMŠ
Rok 2021
        Zápis z VZ SAMŠ konaný cez apl. ZOOM 16.11.2021
Rok 2020
        Výročná správa SAMŠ za rok 2019
        Výročná správa SKC za rok 2019
        Protokol volieb 2020
        Uznesenie VZ SAMŠ 2020
        Písomné materiály k jednaniu VZ 2020
        Prezenčná listina
Rok 2019
        Výročná správa SAMŠ 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2019
        Protokol volieb 2019
        Písomné materiály k jednaniu
        Prezenčná listina
Rok 2018
        Návrh VV SAMŠ kandidátov pre voľby 2018
        Uznesenie VZ SAMŠ 2018
        Písomné materiály k jednaniu VZ SAMŠ 2018
        Prezenčná listina
        Protokol volieb 2018
        Zápis VZ SAMŠ 26.4.2018
Rok 2017
        Zápis z VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Výročná správa SAMŠ 2016
        Prezenčná listina VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa o činnosti SAMŠ
        Ostatné prílohy k Zápisu v VZ SAMŠ konaného 25.4.2017
        Správa nezávislého auditora za rok 2016
Rok 2016
        Uznesenie VZ SAMŠ 2016
        Zápis z VZ SAMŠ 2016
Rok 2015
        Uznesenie VZ SAMŠ konaného 16.4.2015 v Nitre
Rok 2014
        Uznesenie VZ SAMŠ, zápis z volieb VV SAMŠ - 12.4.2014
Rok 2013
        Uznesenie VZ SAMŠ 17.4.2013
Rok 2012
        Uznesenie VZ SAMŠ 25.4.2012
        Uznesenie mimoriadneho VZ SAMŠ 25.7.20012
Rok 2011
        Uznesenie VZ SAMŠ 16.4.2011
Rok 2010
        Uznesenie VZ SAMŠ 1.4.2010
Rok 2009
        Uznesenie VZ SAMŠ 18.4.2009
Rok 2008
        Uznesenie VZ SAMŠ 12.4.2008
        Odpovede prezidenta SAMŠ na otázky z diskusie
        Uznesenie mimoriadného VZ SAMŠ 29.11.2008
Rok 2007
        Uznesenie VZ SAMŠ 21.4.2007
 
  Individuálne testovanie
  03.05.  SÍŤ21 RALYSPRINT KOPNA
  23.05.  51 SLOVAKIA RALLYE TATRY
  07.06.  CEZ AUTOKROS Môlča
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené