member of:         
DOKUMENTY SAMŠ
Rok 2021
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 2.2.2021
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 29.6.2021
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 27.10.2021
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 30.11.2021
Rok 2023
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 18.1.2023 v Nitre
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ dňa 17.02.2023 v Poprade.
Rok 2022
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ 26.1.2022
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 8.3.2022
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 7.4.2022
         Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 13.9.2022
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 12.10.2022
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 1.12.2022
Rok 2020
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre, dňa 22.1.2020
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 27.5.2020
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 19.6.2020
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, dňa 12.11.2020
Rok 2019
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.4.2019
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.9.2019
        Zápis zo zasadnutia Výkonného výboru SAMŠ, v Nitre dňa 23.10.2019
        Zápis zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru SAMŠ, dňa 17.1.2019
Rok 2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.1.2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 4.4.2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.6.2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 9.10.2018
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.11.2018
        Zápis zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru SAMŠ, dňa 24.11.2018
        Zápis zo zasadnutia mimoriadneho Výkonného výboru SAMŠ, dňa 17.1.2019
Rok 2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.1.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.4.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.10.2017
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2017
Rok 2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.1.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 19.2.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 21.4.2016
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.10.206
         Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 12.11.2016
Rok 2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.1.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 24.3.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 22.9.2015
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.11.2015
Rok 2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 25.3.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 20.5.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 2.7.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.10.2014
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.11.2014
Rok 2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.3.2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 15.10.2013
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.11.2013
Rok 2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 5.4.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 20.7.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.9.2012
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 30.10.2012
Rok 2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 28.1.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 29.3.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 14.9.2011
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 27.10.2011
Rok 2010
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 21.4.2010
        Zápis z mimoriadneho zasadnutia VV SAMŠ 6.7.2010
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.10.2010
Rok 2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 23.1.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.3.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 30.3.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 6.10.2009
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.11.2009
Rok 2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 19.1.2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.4.2008
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 1.10.2008
Rok 2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 13.3.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 26.6.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 10.9.2007
        Zápis zo zasadnutia VV SAMŠ 12.12.2007
 
  22.03.  ST Chynorany
  24.03.  CT Slovakia ring 1
  25.03.  CT Banská Bystrica
  31.03.  CT Slovakia ring 2
  Individuálne testovanie
  31.03.  Hill Climb SLOVAKIA RING
  14.04.  Rally Maad Sečovce
  05.05.  SÍŤ21 RALYSPRINT KOPNA
  28  29   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené