member of:         
RALLY
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
        Bezpečnostné pokyny pre rally 2021
        Športové predpisy pre FIA regionálne rally 2023 / ŠPRR s úpravami pre MSR, SRP
        Nominačný zoznam rally 2023 (22.5.2023)
        Vzorové Zvláštne ustanovenia 2023
 
  Individuálne testovanie
  20.10.  49. Garrett RALLY KOŠIC
  17.11.  14. AUTO SHOW 2023
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené