member of:         
PAV
24.06.2020     
02.05.2019     
FIA zaviedla novú koncepciu klasifikácie automobilov do tried pre PAV. Tento spôsob zaraďovania je založený na pomere hmotnosti a výkonnosti a je určený na použitie pre všetky uzavreté automobily. Podrrobnejšie informácie nájdete v prílohe.
10.04.2019       
09.08.2016     
Na základe rozhodnutia organizátora je pre kolíziu termínov podujatie MSR - Korczyna posunuté na 23-25.09.2016. Vyjadrenie je uvedené v prílohe.
09.08.2016     
V prílohe nájdete ZU pre FIA EUROPEAN HILL CLIMB CHAMPIONSHIP - BUZETSKI DANI (HRV), 16-18/09/2016
18.05.2015       
Zvláštne ustanovenia a prihláška sú uvedené v prílohe
28.04.2015     
Zvláštne ustanovenia sú uvedené v prílohe
11.03.2014     
V časti Formuláre pre jazdcov a súťažiacich je zverejnený REGISTRAČNÝ FORMULÁR/ REGISTRATION FORM Slovak Hill-Climb Championship 2014. Týka sa zahraničných jazdcov, ktorí majú záujem štartovať v Majstrovstvách SR 2014.
30.01.2014   
Zhromaždenie disciplíny PAV sa uskutoční dňa 1.3.2014 od 13:15 v zariadení HOTEL "REGIA" Bojnice.
Prezentácia účastníkov 12:00 - 13:00.
Začiatok : 13:15
01.10.2013   
Posezónne zhromaždenie disciplíny PAV sa uskutoční dňa 19.10.2013 o 15:30 v Pivárni a banketke SLÁVIA, Sládkovičova 26, Bojnice 971. PROGRAM: 1. Stručné zhodnotenie sezóny 2013 2. Oboznámenie so zmenami v TP pre sezónu 2014 3. Vízia komisie pre sezónu 2014 4. Prestávka spoje ...
23.05.2013     
Jazdci s licenciu štátu patriaceho do FIA CEZ budú klasifikovaní v MSR PAV len v prípade, ak sa zaregistrujú na sekretariáte SAMŠ do MSR PAV a zaplatia poplatok 150,- EUR a to v lehote minimálne 7 dní pred ktorýmkoľvek podujatím zaradeným do MSR PAV. Od tohto momentu budú klasifikovan ...
22.04.2013     
ZU a prihláška na FIA CEZ HILL CLIMB TROPHY Vodno je uvedená v prílohe
16.04.2013     
19.02.2013     
Pozývame všetkých žiadateľov o licencie SAMŠ v disciplíne PAV pre rok 2013 na školenie a zhromaždenie disciplíny, ktoré sa bude konať v dňoch 08. – 09.03.2013 v priestoroch hotela Partizán na Jankovom vŕšku. Podrobnosti v prílohe
09.05.2012   
Oznamujeme jazdcom,ktorí si podali žiadosť na vydanie licencie a nezúčastnili sa školenia PAV na Slovakiaringu 1.4.2012 alebo na školení Rally v Betliari 4.3.2012 ( časť PAV), že musia absolvovať individuálne školenie disciplíny PAV. Po absolovovaní školenia lektor zašle písomný ...
 
  31.03.  CT Slovakia ring 2
  Individuálne testovanie
  31.03.  Hill Climb SLOVAKIA RING
  14.04.  Rally Maad Sečovce
  05.05.  SÍŤ21 RALYSPRINT KOPNA
  28  29   1   2   3   4   5
   6   7   8   9  10  11  12
  13  14  15  16  17  18  19
  20  21  22  23  24  25  26
  27  28  29  30  31   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené