member of:         
PREDPISY SAMŠ
Príloha J
        2021 Zmeny prílohy J
         2021 Príloha J MŠP FIA
        2020 Príloha J MŠP FIA
        Príloha J 2019
        Zmeny prílohy J pre rok 2017
        Príloha J 2017
        Príloha J 2016 2.časť
        Príloha J 2016
        Príloha J 2015 - aktualizácia k 15.4.2015
        Príloha J 2015
        Príloha J 2015 - jednotlivé články
        Príloha J 2014
        Príloha J 2013
        Príloha J 2012
        Článok 258A Prílohy J - platí od 01.09.2011
        Príloha J 2011
        Zmeny prílohy J 2010
        Príloha J 2010
        Zmena prílohy „J“ 01-09
        Príloha J 2009
        Príloha J 2008
        Príloha J 2007
        Príloha J 2006
        Príloha J 2005
        Časti prílohy J 2004-2007
        Zmeny prílohy J platné od 11.4.2014
        Príloha J 2018
Príloha K
        Príloha K 2019
        Príloha K 2013
        Príloha K 2012
        Príloha K 2011
        Príloha K2010 - p11
        Príloha K 2010-4
        Príloha K 2010
        Príloha K 2009
Ostatné dokumenty
        Informácia TV SAMŠ pre súťažiacich PaV - 2021 Performance Factor
        2021 národné technické predpisy
        Národné technické predpisy 2020
        Národný technický predpis XC a XC Jr 2020
        Vzor usporiadania homologačného listu
        Uchytenie ochranných konštrukcii
        Technické predpisy pre skupinu vozidiel kategórie „L5“ – motocykle Quad pre Cross country rally
        Sedačky - platnosť homologácií 09
        Technický preukaz historického vozidla 2009
 
  INDIVIDALNE TESTOVANIE
  07.08.  FIA CEZ Autokros Môlča
  12.08.  4. RALLY VRANOV
  10.09.  Autokros Dargov - Dubiny
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 272.014,- EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené