member of:         
PREDPISY SAMŠ
Príloha J
        2021 Zmeny prílohy J
         2021 Príloha J MŠP FIA
        2020 Príloha J MŠP FIA
        Príloha J 2019
        Zmeny prílohy J pre rok 2017
        Príloha J 2017
        Príloha J 2016 2.časť
        Príloha J 2016
        Príloha J 2015 - aktualizácia k 15.4.2015
        Príloha J 2015
        Príloha J 2015 - jednotlivé články
        Príloha J 2014
        Príloha J 2013
        Príloha J 2012
        Článok 258A Prílohy J - platí od 01.09.2011
        Príloha J 2011
        Zmeny prílohy J 2010
        Príloha J 2010
        Zmena prílohy „J“ 01-09
        Príloha J 2009
        Príloha J 2008
        Príloha J 2007
        Príloha J 2006
        Príloha J 2005
        Časti prílohy J 2004-2007
        Zmeny prílohy J platné od 11.4.2014
        Príloha J 2018
Príloha K
        Príloha K 2019
        Príloha K 2013
        Príloha K 2012
        Príloha K 2011
        Príloha K2010 - p11
        Príloha K 2010-4
        Príloha K 2010
        Príloha K 2009
Ostatné dokumenty
        Informácia TV SAMŠ pre súťažiacich PaV - 2021 Performance Factor
        2021 národné technické predpisy
        Národné technické predpisy 2020
        Národný technický predpis XC a XC Jr 2020
        Vzor usporiadania homologačného listu
        Uchytenie ochranných konštrukcii
        Technické predpisy pre skupinu vozidiel kategórie „L5“ – motocykle Quad pre Cross country rally
        Sedačky - platnosť homologácií 09
        Technický preukaz historického vozidla 2009
 
  20.05.  ST Topoľčany
  INDIVIDALNE TESTOVANIE
  28.05.  RALLYE TATRY SLOVAKIA
  28.05.  GREEN RALLYE TATRY
  17.06.  16. Agrotec Petronas Ral
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
  31   1   2   3   4   5   6
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2021: 272.014,- EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené