member of:         
PREDPISY SAMŠ
Športové predpisy pre Rally
        Príloha 11 VZOROVÉ ZVLÁŠTNE USTANOVENIA PRE RALLY MSR, SRP, RALLY LEGEND
        Sprievodca bezpečnosťou na rally
        Ročenka SAMŠ 2018 - Regionálny Rally Pohár (RRP)
        NÁRODNÝ ŠPORTOVÝ PREDPIS PRE RRP
         2021 Športové predpisy pre FIA regionálne rally /ŠPRR s úpravami pre MSR, SRP
        Bezpečnostné pokyny pre rally 2021
Športové predpisy pre PAV
        Štandartné ZU pre MSR PAV
        Požiadavky na organizátorov PAV
        2018 Bezpečnostné pokyny FIA pre PAV
        2018 Národný športový predpis PAV
        2020 Registračný formulár MSR PAV pre zahraničných jazdcov
        Zoznam zahr. jazdcov registrovaných do MSR PAV 2019
        Športové predpisy pre FIA Majstrovstvá Európy PAV – Kategória 2
        Športové predpisy pre FIA Majstrovstvá Európy PAV – Kategória 1
        Zoznam požiadaviek pre organizátorov EHC – Majstrovstiev Európy PAV
        BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PAV
        Preklad predpisu pre výpočet PF
        Zoznam zahraničných pretekárov prihlásených do MSR 2020
        Všeobecné predpisy pre medzinárodné súťaže PAV s úpravami pre MSR/SKP/MSR HA PAV od 1.1.2021
Športové predpisy pre PAO
        Štandartné predpisy pre MSR a MMSR PAO 2018
        ŠTANDARDNÉ PROPOZÍCIE PAO 2019
        UPRESŇUJÚCE TECHNICKÉ PREDPISY BOP skupiny MX-5
Športové predpisy pre autokros
        2018 Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose
        Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose platné od 1.1.2019
        2020 Športové predpisy pre FIA - Majstrovstvá Európy v autokrose a medzinárodné podujatia v autokrose
Športové predpisy pre karting
        Antidoping - WADA Zoznam zakázaných látok a metód
        Disciplinárny poriadok SAMŠ platný od 04.04.2018
        Štatút reprezentácie SAMŠ
        2020 Technické predpisy Rotax
        2020 Športové predpisy Rotax
        2021 národné športové predpisy - ročenka kartingu
Športové predpisy pre rallykros
        Národné športové predpisy MSR Rallykros 2019
Športové predpisy pre minikári
        Systém majstrovstva SR v minikárach
Športové predpisy pre slalom
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
        2021 Športové predpisy pre automobilový slalom
Športové predpisy pre šprint
        Národné športové predpisy pre šprint 2014
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
        FIA CEZ Drag Racing Championship - Športové predpisy pre FIA CEZ v šprintoch
Športové predpisy pre drift
        Národné športové predpisy pre driftt 2012
        Odporúčania pre dohľad nad traťou - šprint, slalom,Drift
Športové predpisy pre CCR
        FIA Všeobecné predpisy pre podujatia FIA svetového pohára cross-country rally 2012
Športové predpisy pre rallykros
        2020 predpisy pre MSR RX
 
  INDIVIDALNE TESTOVANIE
  07.08.  FIA CEZ Autokros Môlča
  12.08.  4. RALLY VRANOV
  10.09.  Autokros Dargov - Dubiny
  26  27  28  29  30  31   1
   2   3   4   5   6   7   8
   9  10  11  12  13  14  15
  16  17  18  19  20  21  22
  23  24  25  26  27  28  29
  30  31   1   2   3   4   5
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021: 272.014,- EUR
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené