member of:         
KONEČNÉ PORADIE
        2021 MSR karting - BABY 60 konečné výsledky
        2021 MSR karting-DD2 masters konečné výsledky
        2021 MSR karting-DD2 konečné výsledky
        2021 MSR karting-KZ2 konečné výsledky
        2021 MSR karting-MINI 60 konečné výsledky
        2021 MSR karting-R junior konečné výsledky
        2021 MSR karting-R Mikro Max konečné výsledky
        2021 MSR karting-R Mini Max konečné výsledky
        2021 MSR karting-R Max konečné výsledky
 
  Individuálne testovanie
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené