AKTUALITY


Sleduj nás a zapoj sa do našich aktivít


V minulosti sme zorganizovali,
resp. v budúcnosti pripravujeme
tieto aktivity pre popularizáciu
motoristického športu medzi ženamiPropagačná akcia – Veľká cena SR 2023
V nedeľu 20. augusta 2023 sme v spolupráci s Asociáciou kartingu (AKSR) pripravili poslednú z našich propagačných akcií pre sezónu 2023, tentokrát opäť na Slovakiaringu.Navštevníci obľúbeného podujatia Veľká cena Slovenska mali možnosť nazrieť do nášho stánku s vystavenými motokárami rôznych kategórií a poinformovať sa primárne o kartingu, ktorý je kolískou motoršportu nakoľko umožňuje súťažiť deťom už od veku 5 rokov, ale taktiež o iných motoršportových disciplínach.Pritomní boli viacerí členovia kartingovej asociácie i Výboru pre podporu žien v motoršporte, ktorí na pretekoch motokár zastávajú rôzne funkcie (riaditeľ preteku, športový a technický komisár/ka, časomerač/ka, manažér/ka teamu) o ktorých sme taktiež podávali potrebné informácie pripadným záujemcom v už dospelom veku.

Akciu hodnotíme pozitívne a veríme, že v nasledujúcom roku sa nám ju podarí opätovne zorganizovať a rozšíriť ňou povedomie o motoršporte, ktorý je vhodnou aktivitou, či kariérnou možnosťou rovnako pre ženy ako i mužov.