member of:         
AKTUALITY
 
10.06.2024 08:21Supplementary regulations (50. Rally Košice - Košice 12.07.2024 - 14.07.2024)
05.06.2024 14:32Zvláštne ustanovenia (Gelnický Slalom - Gelnica 05.07.2024)
05.06.2024 10:30Zvláštne ustanovenia (50. Rally Košice - Košice 12.07.2024 - 14.07.2024)
05.06.2024 09:11Zvláštne ustanovenia (4.kolo MSR - Hrušov 22.06.2024)
05.06.2024 09:07Zvláštne ustanovenia (Minikáry Gelnica - Gelnica 06.07.2024)
03.06.2024 08:17Zvláštne ustanovenia (Rally Presov - Pfrsov 28.06.2024 - 29.06.2024)
 
15.05.2024
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava (ďalej len „SLOVGRAM“) je organizácia kolektívnej správy práv, ktorá vykonáva v zmysle ustanovení § 99,110 a § 119 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“) právo výkonného umelca a výrobcu na primeranú odmenu za použitie jeho výkonov a záznamov pri verejnom prenose (§ 27 AZ) a technickom predvedení (§ 26 ods. 2 AZ). Dovoľujeme si Vás osloviť a vysvetliť Vaše povinnosti vyplývajúce z tzv. šírenia hudby prostredníctvom technického zariadenia a verejného prenosu počas Vami uskutočňovaných podujatí. V prípade, že na organizovaných podujatiach hrá reprodukovaná hudba, tak v zmysle platného AZ vznikol nárok na primeranú odmenu nami zastupovaným výkonným umelcom a výrobcom (t.j. slovenským výkonným umelcom a výrobcom, zahraničným výkonným umelcom a výrobcom ako aj partnerským organizáciám v zahraničí, ktoré na nás delegovali svoje práva). Táto povinnosť Vám vzniká, ak na spomenutých podujatiach bola reprodukovaná hudba (mimo živých vystúpení). Ak ste takéto podujatia uskutočňovali v roku 2024, prípadne ich plánujete, je potrebné nám ich nahlásiť a vysporiadať si povinnosť vyplývajúcu z AZ uzatvorením zmluvy. Dovoľujeme si upozorniť, že nárok na odmenu výkonných umelcov a výrobcov, ktorá je predmetom zmluvy, vzniká priamo z AZ a nie až uzatvorením samotnej zmluvy. Účelom zmluvy so spoločnosťou SLOVGRAM je efektívnejšie vysporiadanie Vašich zákonných povinností. V prípade, že nám dané podujatia nenahlásite a dôjde k ich zisteniu z kontrol z terénu alebo z verejne dostupných zdrojov, pristúpi spoločnosť SLOVGRAM k vymáhaniu prostredníctvom právnych prostriedkov. Aktuálny sadzobník nájdete na http://slovgram.sk/down/sadzobnik.pdf.
Z toho 64 % tvoria prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške odvodu
z prevádzkovania lotériových hier v roku
2023
Schválené prostriedky zo štátneho
rozpočtu na šport v roku 2024:
477.106 EUR
 
  Individuálne testovanie
  30.06.  šarišský slalom
  05.07.  Čierny Balog 2024
  11.07.  50. Garrett Rally Košic
  19.07.  Pezinská BABA 2024
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
  27  28  29  30  31   1   2
   3   4   5   6   7   8   9
  10  11  12  13  14  15  16
  17  18  19  20  21  22  23
  24  25  26  27  28  29  30
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené