member of:         
MINIKÁRY
27.04.2024   Minikary Presov
       MSR
  Presov (SVK)
28.04.2024   Minikary Presov
       SP
  Presov (SVK)
18.05.2024   Minikáry Košice
       MSR, SP
  Zlatá Idka (SVK)
19.05.2024   Minikáry Košice
       MSR, SP
  Zlatá Idka (SVK)
22.06.2024   4.kolo MSR
       MSR
  Hrušov (SVK)
23.06.2024   4.kolo SP
       SP
  Hrušov (SVK)
06.07.2024   Minikáry Gelnica
       MSR, SP
  Gelnica (SVK)
07.07.2024   Minikáry Gelnica
       MSR, SP
  Gelnica (SVK)
10.08.2024   6. Kolo Slovensky pohar
       SP
  Ďurďove (SVK)
11.08.2024   MSR minikar
       MSR
  Ďurďove (SVK)
31.08.2024   7. kolo SP, 4.kolo EP Rohožík
       SP
  Rohožník (SVK)
01.09.2024   7. kolo MSR Rohožník
       MSR
  Rohožník (SVK)
14.09.2024 - 15.09.2024   Preteky minikár MYJAVA
       MSR
  Myjava - Podkylava (SVK)
 
  23.03.  CT Slovakia ring
  23.03.  CT Lubeník
  24.03.  CT Spišská Nová Ves
  29.03.  ST Ružomberok
  06.04.  CT Košice 1
  07.04.  CT Košice 2
  13.04.  CT Podlužany
  20.04.  CT Banská Bystrica
  Individuálne testovanie
  26  27  28  29   1   2   3
   4   5   6   7   8   9  10
  11  12  13  14  15  16  17
  18  19  20  21  22  23  24
  25  26  27  28  29  30  31
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené