member of:         
MINIKÁRY
29.04.2023   1. kolo MSR
       MSR
  Teplicky Hlohovec (SVK)
30.04.2023   1. kolo SP, EP
       SP
  Teplicky Hlohovec (SVK)
13.05.2023   Minikáry Košice
       MSR
  Zlatá Idka (SVK)
14.05.2023   Minikáry Košice
       SP
  Zlatá Idka (SVK)
27.05.2023   SP, EP
       SP
  Rohožník (SVK)
28.05.2023   MSR
       MSR
  Rohožník (SVK)
17.06.2023 - 18.06.2023   5.kolo SP a MSR minikár Hrušov 2023
      
  Hrušov (SVK)
17.06.2023   5.kolo Slovenský pohár
       SP
  Hrušov (SVK)
18.06.2023   5.kolo MSR minikár Hrušov 2023
       MSR
  Hrušov (SVK)
02.09.2023   Minikáry Gelnica
       MSR
  Gelnica (SVK)
03.09.2023   Minikáry Gelnica
      
  Gelnica (SVK)
 
  Individuálne testovanie
  16.06.  Oždany 2023
  24.06.  Rally Prešov
  29  30  31   1   2   3   4
   5   6   7   8   9  10  11
  12  13  14  15  16  17  18
  19  20  21  22  23  24  25
  26  27  28  29  30   1   2
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe
Poskytnuté prostriedky a ich vyúčtovanie
rok 2017: 2 340 000 eur

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené