member of:         
MINIKÁRY
29.04.2023   1. kolo MSR
       MSR
  Teplicky Hlohovec (SVK)
30.04.2023   1. kolo SP, EP
       SP
  Teplicky Hlohovec (SVK)
13.05.2023   Minikáry Košice
       MSR
  Zlatá Idka (SVK)
14.05.2023   Minikáry Košice
       SP
  Zlatá Idka (SVK)
27.05.2023   SP, EP
       SP
  Rohožník (SVK)
28.05.2023   MSR
       MSR
  Rohožník (SVK)
03.06.2023   MSR
      
  Mariánské Údolí (SVK)
04.06.2023   4. kolo SP, 3. kolo EP
      
  Mariánské Údolí (SVK)
17.06.2023 - 18.06.2023   5.kolo SP a MSR minikár Hrušov 2023
      
  Hrušov (SVK)
17.06.2023   5.kolo Slovenský pohár
       SP
  Hrušov (SVK)
18.06.2023   5.kolo MSR minikár Hrušov 2023
       MSR
  Hrušov (SVK)
24.06.2023   6. kolo SP, 4. kolo EP
      
  Ťerlicko/Hradiště (SVK)
25.06.2023   6.kolo MSR
      
  Ťerlicko/Hradiště (SVK)
12.08.2023   MSR 7.kolo
       MSR
  Ďurďové (SVK)
13.08.2023   SP 7.kolo
      
  Ďurďové (SVK)
02.09.2023   Minikáry Gelnica
       MSR
  Gelnica (SVK)
03.09.2023   Minikáry Gelnica
      
  Gelnica (SVK)
 
  Individuálne testovanie
  02.08.  AUTOPOLA Jankov vŕšok
  08.08.  MARMA 33. Rally Rzeszow
  30.08.  Dynamax Autokros Dargov
   1   2   3   4   5   6   7
   8   9  10  11  12  13  14
  15  16  17  18  19  20  21
  22  23  24  25  26  27  28
  29  30  31   1   2   3   4
Zverejňovanie informácii podľa zákona č. 440/2015 Z. z.- Zákon o športe

FIA CEZ Eset V4 Cup Red Bull Ring

FIA WTCR SLOVAKIA RING

PAV Zaluž
© 2015 Copyright SAMŠ Slovakia. Všetky práva vyhradené